work-place-graphik-designer

Какво е UX дизайн?

ux-design-png

User Experience или UX дизайн е този процес от разработването, който има за цел да изпълни условията и нуждите на потребителите. Разработва се на базата на мащабни проучвания за целевата аудитория.  

  • Основни етапи на UX дизайн:

Първия етап, през който преминава е проучването на потребителите. Обикновено при проучване на целева аудитория има за цел да се установи какъв тип клиенти търсим. Създаването на клиентския профил е в основата на разработването на такъв тип дизайн. Проучвайки клиента, дизайнерът трябва да вземе впредвид възрастовия обхват, населено място, образование и всички нужди, които биха могли да възникнат. Подобен тип проучване изисква много време. Добра практика е използването на проучващи агенции.

След като има клиентски профил започва изграждането на продукта, който ще задоволи изискванията на клиента. Това е етапът, в който дизайнерът или групата дизайнери имат достатъчно информация за потребителя, базирана на опит и истории. Следва създаването на темплейт.

Темплейта или скелета на даден продукт обикновено е грубата обработка на продукта или приложението. В темплейта са заложени основните звена базирани на идеята за създаването. Това може да включва основните менюта на даден сайт и релацията между отделните детайли. От значение е качеството на работния процес между звената, като в същото време се надгражда до окончателното завършване на продукта. Тук на първо място не е визията, а по скоро тестването на качеството. Завършеният на цяло и добре издържан продукт преминава в следващия етап на разработване на потребителски интерфейс.

Този етап включва дизайнерската част от проекта. Проектира се цялостния изглед на продукта. Тук са включени всички цветове, шрифтове, идеални пиксели и други.

Успешно изграден продукт се счита този, който задоволява изискванията на голяма група потребители, спазил е всичките им цели, има добра визия, лесен и удобен за употреба и е тестван за доборо качество. 

С изпълнението на горепосочените задачи не се приключва разработката на даден продукт. За да спазват изискванията на потребителите дизайнерът прави непрекъснати анализи, с цел подобряване на качеството и актуализация на продукта. Обикновено за анализ се използват различни проучващи инструменти, даващи информация за основните метрики.

  • Добри практики

Създаване на история, в която потребителят може да припознае себе си и намери решение за своите проблеми

Използването на мобилни устройства многократно започва да нараства спрямо използването на десктоп устройствата. Тук добрата практика е да се вземе впредвид за каква цел се създава даденият продукти и за какъв тип устройство ще е най-подходящ потребителският дизайн.

Създаване на изчистен потребителски интерфейс.

Всеки човек е мързелив и никой не иска да изчете две страници текст, за да види това, което го интересува или да се загуби в даден сайт от самото влизане в него. Практиката показва, че използването на навигиращи картинки са лесно възприемливи и удобни за използване. Колкото по-изчистено и по-конкретно, толкова по използваемо.

Грижа за продукта.

Не трябва да забравяме, че създавайки даден продукт той е жив и трябва да се грижим за него и периодично да го обновяваме.